Page under construction...

Björka Säteri

Björka ligger i Locknevi Socken, ca 25 km norr om Vimmerby, nära gränsen mot Östergörland och är ett av 5 säterier i Locknevi Socken. Björka är en utpräglad skogsgård där det även bedrivs ett mindre lantbruk. På gården bedrivs även aktiv jakt på goda viltstammar at rådjur, hjort, vildsvin och älg.

Historia

Björka blev Säteri 1625, då ägt av Sven Månsson Eketrä. 1692 Förvärvades gården av en fänrik von Gerdten och senare av kapten Staffan Klingspor. Därefter ägdes gården av en Löwenadler och 1857 är majoren och riddaren A. Elliot ägare. Gården hade då en mjölkvarn med 3 par stenar och "på ett under Björka lydande mantal frälse funnos såg och qvarn".

1856 såldes gården till Axel Petersson, vars familj innehar gården till 1935 när Arvid Carlsson förvärvar den. Gården är sedan dess i samma familjs ägo.